لحظه ای تنهایی

لحظه ای تنهایی در آغوش زمان 

چه آرزوهایی را بدون تو به تصویر کشیدم 

این است ،تقدیر من

که سالها ، بدون تو ،به پایان رسند

HADIS

/ 1 نظر / 27 بازدید
elh@m

شباوقتی ک بیداری,خداهم با تو بیداره تاوقتی ک نخوابی تو,ازت چش ورنمیداره ازاون بالامیادپایین, خدامی‌گیره دستت روخدا میدونه تو قلبت,چه اندازه تو غم داری خدامیدونه تودنیا,چه چیزی روتوکم داری خدانزدیک قلب توسـت,بایک آغوش واکرده نذارپلکاتوروی هم,اگه قلبت پره درده خدارومیشه حسش کرد,توی هرحالی که باشی فقـط بایدتوبایادش,توی هرلحظه همراه شی