نظرات بزرگان

نظرات بزرگان :ماچقلبدل شکستهقهرمشغول تلفنکلافه

ازدواج عوام، آنها را از شخصیت تهی و از ویژگی های اخلاقی به دور می سازد.

رابرت لویی استیونسن

_______________________________________

ازدواج، سقوطی است که به صعود شباهت دارد.

پاول هوب اشمیت (هنر پیشه ی سوئیسی(

_______________________________________

ازدواج روی من همان تأثیری را دارد که یک قطره لیمو ترش روی یک صدف.

ژولیت گرکو

_______________________________________

از تمام روزهای زندگی در کنار زنی که دوستش داری، لذت ببر؛

روزهایی که به تو هدیه شده اند.  کتاب مقدس، عهد عتیق

_______________________________________

آدم باید همیشه عاشق باشد، از این رو مرد نباید ازدواج کند.  اسکار وایلد

_______________________________________

از عجایب روزگار این است که زن در عین زیبایی، وفادار هم باشد.  اسکار وایلد

_______________________________________

قوم بی نیا و مرد کهن، به هزار آیین اهریمنی اداره می شود. ارد بزرگ

_______________________________________

اگر می خواهی برای یک روز در شکنجه باشی مهمان دعوت کن.

اگر می خواهی یک سال عذاب بکشی پرنده نگه دار

و اگر می خواهی تمام عمر در شکنجه باشی ازدواج کن!  ضرب المثل چینی

_______________________________________

هیچ گاه ازدواج نکردم، چون سه حیوان خانگی داشتم که دقیقاً نقش یک شوهر را به

تناوب برایم ایفا می کردند؛

یک سگ داشتم که هر روز صبح غرغر می کرد،

 یک طوطی داشتم که تمام بعد از ظهر بد و بیراه می گفت

و یک گربه که همیشه دم دمهای صبح به خانه بازمی گشت!  ماری کوری

_______________________________________

پیش از ازدواج، مرد قبل از خواب به حرف هایی می اندیشد که شما گفته اید،

اما پس از ازدواج، مرد قبل از این که شما حرف بزنید به خواب می رود! هلن رولان

_______________________________________

وقتی تئودور روزولت از دندان پزشکی که مشت زن شده بود پرسید:

" چرا تغییر شغل دادی؟ "

در جواب گفت: " چون شکستن دندان درآمدش بیشتر از گذاشتن دندان است.

 فرانک موران

_______________________________________

تا پیش از ازدواج تنها مرگ می تواند دو عاشق دلداده را از هم جدا کند،

 اما بعد از ازدواج کمابیش هر چیزی می تواند سبب جدایی آنان شود!

 ویلیام سامرست موام

______________________________________

ازدواج، سطل آشغال احساسات است.  لرد ویول

_______________________________________

مجردان بیشتر از متاهلین درباره ی زنان آگاهی دارند،

چون اگر نداشتند آنها هم ازدواج می کردند! اچ.ال.منکن

______________________________________

کلمه ی "نه" در زبان یک زن به معنی پاسخ منفی نیست. 

سر فیلیپ سیدنی

_______________________________________

برگزیدن پدر و مادر، دست خود انسان نیست،

 اما برگزیدن مادرشوهر و مادر زن دست خود انسان است.  پرل پاک

_______________________________________

مرد بلندهمت تا پایه ی بلند به دست نیاورد، از پای طلب ننشیند.کلیله و دمنه

_______________________________________

ازدواج کردن و ازدواج نکردن هر دو موجب پشیمانی است. سقراط

_______________________________________

 ازدواج، زودش اشتباهی بزرگ و دیرش اشتباه بزرگتری است.

ضرب المثل فرانسوی

/ 0 نظر / 2 بازدید