رو به راه

حالم را پرسیدند، گفتم رو به راهم، اما هیچکس نفهمید رو به کدامین راهم!!!


/ 7 نظر / 4 بازدید
A man who can offer you a path

?what path can a strangeman offer the path of a man who shares his hatred of evil and wishes to serve true justice the path of the league of shadows

A man who can offer you a path

my name is merely ducard but i speak for Ra's a man greatly feared by criminal underworld a man who can offer you path

A man who can offer you a path

I m so sorry I got you wrong

A man who can offer you a path

?you always search comments in your blog on net

Knight but dark

Losing him was blue like I'd never known Missing him was dark grey all alone Forgetting him was like trying to know somebody you never met But loving him was red

رضا

قابل توجه"a man who can u offer a path" -کسی که راه باید نشان میداد قطعا راس الگول نبود وتوسط مرلی دوکارد هم این کار نکرد وراهی هم که نشون داد مطمئنا انجمن سایه ها نبود اون پیام آور 1400سال پیش آمد وراهش هم بهترین بود تو خودت راهت را گم کردی بهتره یه تجدید نظر درمورد راهت بکنی

A man who can offer you a path

سلام گذاشتن کامنت در قسمت "رو به راه" و پیشنهاد یه راه برای شما فقط جنبه سرگرمی داشت نه نشون دادن یه راه به شما . خودتون راهتونو که درست هم هست خیلی وقته پیدا کردید رضا هم خود من بودم knight but dark خود من بودم ببخشیداگه وقتتون گرفتم تو این دنیا انسان هایی با دل های بیمار بسیارند goodbye forever