باغبان بی باغ

باغبان بی باغ را هر روز از پشت پنجره اتاقم تماشا می کنم

سرگرم باغچه نقلی اش و چند گلدان گل خشک است

امیدی را که در دل دارد ، تحسین میکنم

شاید روزی باغ گلش را از پشت پنجره ببینم

HADIS

/ 1 نظر / 24 بازدید
مهدی نعیمی

باغبان با آرزوی باغ زندست ودو گلدان آرزوی هر باغبان .یه باغ پر گل تقدیم به تو ....ای باغ بان .