ذکر خدا

پیری که گره در ابروان دارد و تسبیحی در دست

گره کور ابروانت را باور کنم یا ذکر بندگیت

HADIS

/ 3 نظر / 23 بازدید
حامد

گر سینه شود تنگ ، خدا با ما هست گر پای شود لنگ ، خدا با ما هست دل را به حریم عشق بسپار و برو فرسنگ به فرسنگ خدا با ما هست

جنگلی

هیچکودومو باور نکن موفق باشی جنگلی

پسر ایرانی

نعره هیچ شیری خانه چوبی را خراب نمیکند... من از سکوت موریانه میترسم.