زندگی و صف نانوایی

زندگی در صف نانوایی نیست ، که پشت بر هم بکنیم ، یا اگر خسته شدیم فکر نانوایی دیگر بکنیم...
زندگی چون گل سرخی است ، پر از عطر ، پر از خوار ، پر از برگ لطیف...
یادمان باشد اگر گل چیدیم ، عطر و خوار و گل و گلبرگ همه همسایه ی دیوار به دیوار همند

/ 0 نظر / 27 بازدید