سهراب جان منم همینطور ...

مثل کبریت کشیدن در باد زندگی دشوار است
من خلاف جهت آب شنا کردن را،مثل یک معجزه باور دارم.
آخرین دانه کبریتم را میکشم در این باد...هرچه باداباد.

سهراب سپهری

/ 9 نظر / 33 بازدید
abbas

آهای سرنوشت... 
اسکار حق توست... 
سالهاست که مرا فیلم کرده ای...

abbas

آنچه عقاب رو پیر میکند غم قفس نیست.. پرواز زاغ بی سر و پاس!!!

abbas

خدایا هیچ تنهایی رو اونقدر تنها نکن که به هر بی لیاقتی بگه... عشقم...

abbas

روی زمینی زندگی می کنیم که خودش رو " جو " گرفته! دیگه تکلیف آدماش معلومه....!

abbas

"مرگ" انسان زمانى است که :نه شب بهانه اى براى خوابیدن دارد... و نه صبح دلیلى براى بیدار شدن...!!

abbas

قدش به عشق نمیرسید. غرورم را زیر پایش گذاشتم ولی باز هم نرسید

abbas

وقتی میگی دیگه برای همیشه فراموشش کردم و هیچ احتیاجی بهش نداری و تمام بد و بیراه های دنیا رو نصیبش میکنی، دقیقا همون زمانیکه بیشتر از همیشه دلت براش تنگ شده!

حامد

پیشانی حاجی شهر پینه بسته ، دستان پدرم نیز همینطور ! بزرگتر که شدم تازه فهمیدم پدرم با دستانش نماز می خواند !