به نام تنهایی

به نام تنهایی می نویسم

به نام لحظاتی که برای روییدنش به تو نیازی نیست می نویسم

به نام خانه ای که با نبودنت انس گرفته

به نام عشقی که در وجودم مرده است می نویسم

به نام حسی ، از تو که در درونم یخ زده است می نویسم

آری ، برای لحظه ای که به یاد توام می نویسم

HADIS

/ 2 نظر / 23 بازدید
پسر ایرانی

چندیست که سخت از خود لبریزم.. آنگونه که باید از خودم بگریزم... انگار که شیر آب هرزی هستم... چک چک چک چک به پای خود می ریزم...!!

سلام حدیث خانم! حس عجیبی به من دادید و باز این دلم صبوری نکرد... یا بگدازم چو شمع یا بکشندم به صبح چاره همین بیش نیست سوختن و ساختن خوببییین...