خاطرات من

تمامی صحنه های زندگی من ، خاطره است

خاطراتم را جمع می کنم و گوشه ای به آتش می کشم

شاید بادی بوزد و خاکستر آن ها را به شهر ببرد

تا عبرتی شود برای مردمان آن دیار

HADIS

/ 1 نظر / 27 بازدید
مهدی نعیمی

مردمان اگر عبرت پذیر بودند که بینظیر بودند....