دیروز گذشت ...

دیروز گذشت 

همچو گرمیِ دست مادرم، که گذشت

و اما امروز ... 

HADIS

/ 2 نظر / 26 بازدید

[گل] دیروز باد در کوچه ها وزید ، و هنــــوز دهان پنجره ها باز مانده است...

شهرزاد قصه گو

به وقت تنهایی مرد زیر باران سیگار میکشد زن پشت پنجره! اما نه باران مهم است نه مرد، نه پنجره، نه زن ! مهم، تنهایی است که دود میشود...! رضا کاظمی[گل] +سلام [گل]