رنگ پاشیده ام ...

رنگ پاشیدم ، به تمام خودم

این تمام رنگی،

رنگ نمی بازد،

تا تو  در دلم،

موج می زنی.

HADIS

/ 1 نظر / 40 بازدید
شهرزاد قصه گو

روزگار همیشـہ بر یڪـ قرار نمی مانـכ!!! [گل] سلام عزیزم[قلب]