من از زندگی با خیال تو خسته ام

...

تو 

توی

این

قصه 

جای

من

نبودی

...

/ 2 نظر / 29 بازدید
*نگار*

سلام گلم وبت عالیه خواستی به منم سربزن...

مهدی نعیمی

این شرح را فقط تو میدانی و من بیخبرم , دانمت غم چه کنم بی نظرم , تو بدان قلل رسیدی که ازآنبی خبرم , به خدا نداندت کس که منم خبر ندارم ,