فروغ زیبای من

 

آه...آری...این منم...اما چه سود

او که در من بود،دیگر نیست،نیست

می خروشم زیر لب دیوانه وار

او که در من بود،آخر کیست،کیست؟

«شعر از فروغ فرخزاد»

در جواب شعر فروغ سرودم...

او که در من بود با من بیگانه شد

اوبود که مرا به بیراهه کشاند

ای فروغ زیبا دیوانه وار گویم

او که در توست بیگانه است ،بیگانه

/ 1 نظر / 5 بازدید
فروغی

پاسخ بسیار زیبایی را سرودید . این عکس از فروغه ؟ کمی با دیگر عکساش فرق میکنه . مرجع این عکس را معرفی می فرمایید تا شکم برطرف بشه ؟ ممنونم