تصویر رویاهایم

تصویر رویاهایم را بر روی آب برکه کشیدم

نمیدانم چرا با کوچکترین نسیمی رنگ می باخت

و مرا از خود بی خود میکرد

انگار تمنای مرا در دل می پروراند

HADIS

/ 2 نظر / 25 بازدید

سلام ! ردپای احساستان ، بر تک تک حروفِ نگاشته ی تان ، من را به اینجا _ کامنت سرای iranian hadis _ رساند. ای کاش پیش تر از اینها ، این برکه رویاهایت را میافتم... ای کاش...

مهدی نعیمی

بر آب هرچه کشیدم رفت. یک نقش پراز جوهر , من باز کشیدم رفت , این نقش چه ها بوده , این آب چرا بوده , این دفتر و مفتر رفت ...