هم آغوشی با نسیم

هم آغوشی با نسیمی که خود را به زور از پنجره باز اتاقم به زیر پتویم کشید مرا مست کرد

انگار بوی تو را با خود داشت

غرق در رویا ام به فریادم برس

HADIS

/ 3 نظر / 23 بازدید
مازیار

برخیز و بیا بتا برای دل ما حل کن به جمال خویشتن مشکل ما یک کوزه شراب تا بهم نوش کنیم زان پیش که کوزه‌ها کنند از گل ما

سلام حدیث خانم ! چقدر به این نسیم الهی ، حسودیم شد! ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست ؟ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست ؟ باز هم مثل همیشه زیبا و با احساس... خدا حافظ در ضمن مواظب خودتون باشین .