مادر

گفت با مادر یه جمله بساز
گفتم من با مادر جمله نمیسازم
دنـیــامــو مـی ســـازم...

/ 3 نظر / 29 بازدید
ماسح

[گل]

بچه سلسبیل-سرا

ژاکت چیست؟ چیزیست که وقتی مادران سردشان میشود بچه ها باید تنشان کنند.

باران

سلامممممممممممممممم خیلی قشنگ بود