نهانه ی قلبم

در نهان خانه قلبم رد پای تو را مقبره کردم ای دوست

حال مرا دریاب که چو بی تو ،غم را دست به سر کردم ای دوست 

HADIS

/ 2 نظر / 32 بازدید
سهیلاآراسته

به به .به به. چطو مطوری دوستی [چشمک][گل]