آرامش من

غرق در آرامشی هستم که حاصل اصطحکاک لحظاتی است که در حضور توام
صدایش در آمد
زمان را می گویم
انگار هیچ ارزشی برایم ندارد
وقتی در حضور توام


HADIS

/ 4 نظر / 25 بازدید
جنگلی

چه لحظه قشنگی چند ماهی هست که این احساسو تجربه نکردم من یاد وقتهای خوب انداختی متشکرم http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://khoshsiratt.persiangig.com/audio/ramezan87/Mesle%20Hichkas1.mp3 حس قشنگیه با این اهنگ

...

با قوانین خودت … !!! مردم دلشان می خواهد موضوعی برای گفتگو داشته باشند … برایشان فرقی نمی کند چگونه هستی … چه خوب … چه بد … موضوع صحبتشان خواهی شد …! پس زندگی کن به شیوه خودت … چه خوب … چه بد …ین نیز بگذرد؛ مثل همه ی اتفاقات خوب و بد زندگی؛ مثل همه ی دوست داشتن هایی که؛ در ته صندوق خاک خورده ی زمان مخفی ماند؛ و هیچ کس نفهمیدشان؛ این نیز بگذرد، مثل زندگی …