من زنم

من زنم

با لکه ای سفید در درونم 

در این دنیایِ پر از سیاهی،

دست خدا تو دستامه 

هر جا که هستم اون با منه

...

HADIS

/ 3 نظر / 33 بازدید
داریوش

دنیا همه ش سیاه یا و پر اسیاهی نیس باور کنیم هر چی هم تعادلش به هم بخوره بازم جایی به تعادل می رسیم.

داریوش

دنیا همه ش سیاه یا و پر از سیاهی نیس باور کنیم هر چی هم تعادلش به هم بخوره بازم جایی به تعادل می رسه.