آخری وجود ندارد ...

زندگی و بودنم را می گویم

وقتی شروع شد

من بودم و تو

هیچ چیز جز لحظاتی که تو خودت را به من در رویاهای کودکانه ام در گریه های شبانه ام غرق می کردی به یاد نمی آورم ... 

من بودم و تو 

و باز هم تو،خستگی های نوجوانییم ، آغوشت ، لب های من که گرمی صورتت را هر لحظه می طلبید و خسته نمی شد از حرفهایی که برای تو نجوا می کرد و گوش های تو که مرا ، فقط مرا گوش می داد . اما نمی دانستم باید بروی ، شاید جایی دیگر کسی بیشتر از من، تو را طلب می کرد   ... 

من بودم و تو نبودی

جوانم 

جوانه زده ام 

سر از خاک بیرون آورده ام 

کجایی که به آفتاب نیاز دارم که سبز بمانم ...

رویا شده است ،آرزو شده است ، تمنای گوش هایی که مرا بشنود ،تمنای صورت گرم و دستان گرمت ...

بیشترین خاطره تلخِ بودنت اما نبودنت ... سردی پاهای بی جانت و غرش وحشیانه من در هوای بودنت اما نبودنت در آن روز سرد دی ماه ،چه وحشتی داشت بی تو ماندن ، اما من هنوز مانده ام نمیدانم تا کی ،اما مانده ام ...

HADIS

/ 6 نظر / 5 بازدید
شهرزاد قصه گو

خدایا آمدن و رفتن همگان و دوستی و دشمنی شان بسته به چیزی است این تویی که به هیچ چیز ، بر این ناچیز ، رحمت می آوری و مهر می گستری تو بمان که از همگان ماندگاتری خدایا تنها تویی که وقتی همه تنهایمان می گذارند جلیس و مونس و همدممان می شوی … سلام[پلک]

Mahdi Naeimi

چگونه احساس پای به ورطه خیال میگذارد و یک نجوای عاشقانه , خیال را هم میگستراند که کوچه تنهایی خویش را پر از رهگذران عاشق میبینی , این کوچه بس شلوغ چه رهگذران تنهایی دارد , خدایا همه تورا میخوانند و در تنهایی محبوس , همه باهم هم صدا اما در خفقان این شب سیاه مانده ایم به تنهایی ...

محمد رضا حيدري

خيلي زيبا و با احساس نوشتيد چند وقتي بود دلنوشته اي به اين زيبايي نخونده بودم . دست مريزاد و از نظر لطفتون به غزلم ممنون و سپاسگزار

شهرزاد قصه گو

گاه فاصلہ ها بہ قـבری کوتـاه ستــ... ڪـہ چشماלּ בوربیـלּ مـا و בلهای بی مهر مـا از آלּ غافل استــ. شایـב... فـاصلہ بیـלּ " مـا " ، تنها یڪـ " سلامـ " باشـב.

علی

سلام و یه عالمه احوالپرسی خداوند مادر بزرگوارتون رو رحمت کند خیلی وقت بود مزاحم نشده بودم