مادر جان روزت مبارک

مادر روزت مبارک

از کجا باید شروع کرد

تا کجا باید رفت

اینجا همه می دانند تو نیستی

می ترسم از هجوم آدمکان

آغوشت را محتاجم

تا آخرین لحظات زندگیم

نبودنت آتشی را در دلم روشن کرد

تا کجا باید رفت مادر

به تو محتاجم

اما افسوس نیستی

دیروز داشتم توی خیابون قدم می زدم همه در تکاپو بودند روی سردر وپشت بیشتر مغازه ها یک جمله ای نوشته شده بود که مرا آتش می زد و اشک در چشمانم حلقه زدبدون اراده من به روی گونه هایم سرازیرشد.........و جمله این بود

مادر روزت مبارک

یک صلوات و فاتحه به روح مادرانی که جایشان خیلی خالی است..

روزت مبارک مادرم:(

/ 0 نظر / 7 بازدید