زنده است دلم به عشق تو ...

اول یه صبح برفی و سرد براتون می نویسم ...

اینجا به وقت دلتنگی 

همه چیز سرد و یخ زده است 

به جزء

قلب من ...

که با یاد تو ،گرمِ ،گرمِ ،گرم است ...قلب

خیال باطل حالم خوبه ... خیلیییم خوب هست ...لبخند

HADIS

/ 3 نظر / 26 بازدید
سهیلاآراسته

عزیزم امیددارم همیشه ی همیشه ی همیشه قلبت گرمه گرمه گرم باشه. و حالت خوبه خوبه خوب[قلب][لبخند]

سهیلاآراسته

حال دوستم چطومطوره[چشمک]