ماجرای پایان نامه

این روزا خیلی خمیازهخسته و نگران نگران هستم  استرساسترس دارم و کلافه کلافه ام نمی خوام...

این پایان نامه رو کی اختراع کرده؟؟؟اوه

فقط عکس بدین و جنازه تحویل بگیرید...عینک

یولفک کنم بعد از اینکه مدرکمون رو بدن عینک ته استکانی باید بزنمگریه

تورو خدا رحم کنید من هنوز جوونمخجالت

/ 0 نظر / 3 بازدید