واژ ها

واژه ها را تک به تک در ذهن ریسمان بسته ام ، زندانی کردم

تا زمان موعودشان فرا رسد

HADIS

/ 6 نظر / 22 بازدید
حامد

ای ریسمانی که بستی نکنه مث سیم هندزفری بشه باز کردنش سخته ها خخخخخخخخخخخخ[نیشخند]

پسر ایرانی

کفش هایم را نده، پا برهنه میروم تا در تنهایی خود با نگاه کردن به پاهایم عبرت بگیرم که من کجا و تو کجا…!

مريم

وقتی کلافم وقتی دلتنگم بشقاب ها را نمی شکنم شیشه ها را نمی شکنم غرورم را نمی شکنم دلى را نمی شکنم در این دل تنگی ها زورم به تنها چیزی که میرسد این بغض لعنتی است …که میشکنم

مريم

وقتی کلافم وقتی دلتنگم بشقاب ها را نمی شکنم شیشه ها را نمی شکنم غرورم را نمی شکنم دلى را نمی شکنم در این دل تنگی ها زورم به تنها چیزی که میرسد این بغض لعنتی است …که میشکنم

جنگلی

زمانش برسه مطمعنی واژه هارو یادته!