قصه دلبستگی

قصه تلخی است،قصه دلبستگی،

زمستان در راه است ...

باغبان بی باغ قصه ام

مدت هاست ،لب باغچه ی کوچکش، انتظار بهار را می کشد ...

HADIS

/ 1 نظر / 22 بازدید