دیشب

همین دیشب بود با صدای بلند گریه کردم

انگار سکوت خانه شکست

گونه هایم خیس خیس

آینه اتاقم خیره خیره مرا تماشا می کرد

جز من و آینه کسی نبود

او به من و من به او گریه می کردیم

HADIS

/ 5 نظر / 24 بازدید
مهدی نژاد

بغض هایم را به آسمان می سپارم... خدا به خیر کند باران امشب را!!!

حامد

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ : ﺭﻓﺘﯽ ؟ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﺮﻭ ﻗﺎﻃﯽ ﺁﺩﻣﺎ ﻧﺸﯽ !

پسر ایرانی

وقتی همه چیز خوب است ، می ترسم ما به لنگیدن یک جای کار عادت کرده ایم...!

جنگلی

گاهی گریه خیلی کار آدمو راه میندازه آخرشم شرمنده کسی نمیشی *** ماه من غصه نخور گریه پناه آدماس تر و تازه موندن کل مال اشک شب نماس ***

النا

[گل]