باران چشمانت

سلام بر چشمانی که مرا می بارد

بارشی که مرا می سازد

قلبی که مرا می تپد

تو آنی که مرا می خواند

HADIS

/ 4 نظر / 76 بازدید
محمد

سلام دوست عزيزم شعر زيبايي گذاشتيد[گل]

تنهای تلخ

تو آنی که مرامیخواند ومرامیگریاند ومن آنم که ب تودل بستم زیرباران چشمانی همیشه بارانی ... زیبابود[گل]

چقد بگم سیگار بده و بد آموزی داره