انسان

   متنی زیبا از کتاب شکوه آزادی اوشو!!!

انسان خسته است . می دود . مبارزه می کند . نمی داند اینجا چه می کند . آنچه را که دیگران به او دیکته می کنند می پذیرد . و دیگران همان رهبران احمق انسانیت اند که این وضعیت را به وجود آورده اند . در دنیای زیبایی زندگی نمی کنیم . اما همچنان بر این تباهی پای می فشاریم . در عمق می دانیم که همه اش پوچ و تو خالی است . اما شهامت می خواهد.

اگر خودت باشی دیگران تو را زیر فشار خواهند گذاشت .

/ 1 نظر / 2 بازدید
مهدی نعیمی

ما انسانها با همین حماقت شکست میخوریم . ای کاش درسهای اوشو در کتابهای درسی از کودکی به ما تدریس میشد . ای کاش دیدگان کور باز انسانییت را به رسمییت بشناسند .