لیله الرغائب(شب آرزوها) اولین شب جمعه ماه رجب است

رغائب جمع رغیبه و به معنی چیزی که مورد رغبت و میل است. این لغت همچنین معنای عطا و بخشش فراوان را نیز داراست. «لیله الرغائب» شبی است که عطاء و بخشش پروردگار بسیار است و بندگان با روی آوردن به بارگاه احدیت و خشوع، شایستهٔ دریافت و عطا و کرم بی حساب می‌شوند.


اینم قاصدک ها برای تو

برای تو که اشرف مخلوقاتی

تویی که هرچه بخواهی برای تو مهیاست

امشب حرم مطهر امام رضا(ع) بودم شب خاصی بود یه حسی توی دلم یه چیزی فریاد می زد خدا تورو تو این شب عزیز دعوت کرده ...

بهترین آرزوها رو برای شما آرزو می کنم دوستان عزیزمقلبلبخند