مطمئنم که خیلی چیزا در مورد قانون جذب و یا همون کلمه معروف راز شنیده اید ....

من اسم اون رو ، قدرت فکر گذاشتم ، قدرت خواستن گذاشتم ....

واقعا تا حالا بهش فکر کردید .... ببین وقتی چیزی رو خواستی کافیه همه اطرافت رو برای داشتن اون چیز تنظیم کنی ... خیلی ساده ست ،فقط کافیه حس کنی که می تونی اون چیز رو داشته باشی یا اون چیز باشی ....

به خودت ایمان داشته باش ....

به راهی رو که می خوای انتخاب کنی ایمان داشته باش .....

با کمی تلاش ....

 با کمی اعتماد به نفس ....

 همه چیز اون طوری که تو می خواهی ، خواهد شد

لبخند