بهار خونه ما

بهار عشق و مهربانیست

من و بهار تو خونه منتظرتیم ... آره عزیزم نگران نباشی باشه؟؟؟

من اینجا روزا رو ثانیه به ثانیه میشمرم ... آره عشق من ،دلتنگی اونم از جنس تو برام زیباست ...

بهار 3 ماه دیگه میره ، غصه نخوری ها من تنها نمیمونم تابستون رو میفرسته کنار من که تنها نباشم آخه بهار کار داره باید بره ... :) الان درخت سیب جلوی پنجره شکوفه داده خیلی خوشگل شده ،نیستی ببینی اما هر روز بزرگ و خوشگل تر شدنشو برات عکاسی کردم تا وقتی اومدی آلبوم عکس بهار رو ببینی اما یه چیزی تو قلبم داره زمزمه میکنه خودت میای و بهار و میبینی ...

اینجا کسی هست که انتظار تو را به دوش می کشد ... کمرش خم شده ... اما ریشه اش هر روز جوان و جوان تر میشود و همچون یک آهویی در عمق خاک می دود ...

hadis