سکوت تو،طناب دار لحظات من است

کاش لب می گشودی و مرا در هوای بودنت غرق می کردی

 

 

HADIS