باز با ترانه این همه عاشقانه

یادم آید آن روز بارانی

دستِ من در دستِ تو بود

قلب من اما همیشه رنجشش بی انتها بود

یادم آید آن روز دیگر

بی تو در زیر باران

دستِ من در خاطر دستان تو بود