موسیقی متن زندگی ام را خودم می نوازم

بدون آنکه هیچ نت یا سواد موسیقیایی بدانم

تنها چیزی را که می دانم این است

 " تمامی لحظاتی را که برایم خلق می شود، به بهترین شکل ممکن آذین ببخشم "

HADIS