نقطه مقابل من تمامی افکار منفی من است

که به آن پشت خواهم کرد

همین الان مسیرم را عوض کردم

کسی هست که با من همسفر شود آیا؟!

HADIS