در اوج آسمان قدم زدن برایم هیجان انگیز است برخلاف خیلی ها که دارند پرواز می کنند من می خواهم قدم بزنم تا لذت ببرم ، نمی خواهم زود تمام شود.

HADIS