تو زندگی برخورد با انسان های متنوع فرق میکنه

بعضی ها رو باید تو حالت sleep گذاشت

بعضی ها رو باید log off کرد

اصلاً نباید هیچکس رو restart  کنی اینو همیشه یادت باشه،باید حتماً به محض دیدن علائم هنگ کردن و زیرآبی و رو آبی  shut down کنی در ضمن درِ قلبت رو lock کن اما block نکن

این فقط یه توصیه دوستانه بود،

ممکن خیلی ها قبول داشته باشن و عمل نکنن و خیلی ها هم قبول نداشته باشن ولی پاره ای عمل کنن ...

HADIS