امروز میخوام به شما کتابی که روی من خیلی تاثیر گذاشت رو معرفی کنم

داستان زندگی واقعی دختر صحرا به نام واریس

اتفاقاتی که برای این دختر سومالیایی که افتاده از ختنه شدن آن تا مانکن شدنش و بدنبال آن سفیر شدنش

این کتاب آنقدر زیبا نوشته شده است وقتی میخونیش احساس میکنی تو خود واریسی و این اتفاقات برای تو می افته

با تمام شوق و احساسم این کتاب رو خوندم

فیلمش هم مثل اینکه ساخته شده

بسیار زیباست توصیه میکنم حتماً بخونید

دختر بادیه نشینی که با فرارش و خریدن خیلی از اتفاقات به جانش به زندگیش جان داد و سرنوشتش را خودش ساخت ...