کلاغکان را ببین که چطور عاشقانه سر بر بالین درختِ لختِ زمستون برده اند

انگار آماده زدن سمفونی بهارند

بهاری که بویش می آید اما

این یک واقعیت تلخ است در این شهر

از تنها کسانی که صدای بهار را می شود شنید

کلاغکان بالای سروهاست ...

(این متن رو وقتی توی پارک ملت زیبای مشهد نشسته بودم و کلاغ ها رو تماشا می کردم نوشتم )