جایی است ، پر از دیوارهایی که ازشون خون  می چکد

و چه تاریک و دلگیر است هوای قلبم

حس می کنم دارم به جایی می رسم که باید قلبم رو از توی سینه ام در بیارم روی دستام حمل کنم تا همه ببینن که من هم قلب دارم ... مرکز احساسات دارم ... منم ممکنه عاشق بشم ... منم ممکنه از بعضی چیزا خوشم نیاد ...منم ممکنه بخوام زندگی کنم ... شاید نخوام طوری که شما میخواین زندگی کنم ... دوست دارم خودم تصمیم بگیرم ... زندگی کردن که جرم نیست

امروز زده به سرم خیال باطل

"واژه ها گیره هایی هستند که اندیشه هایمان را به آنها پیوند می زنیم " هنری وارد بیچر

"All words are pegs to hang ideas on "