اگر چشم مدخل روح باشد، آن وقت می توان گفت که لب ، راهرو ذهن است. ما افکار خود را با یک لبخند انتقال می دهیم.عشق را در کلمات می گنجانیم و علایق خود را با بوسه ابراز می نماییم.در یک بوسه، مطالب عمیقی وجود دارد که بیان آنها ورای لغات و کلمات است.

نویسنده کتاب "عشق و رابطه جنسی" دکتر جان فری معتقد است : بوسیدن ، هنر و نشان دهنده نوعی بیان فردی و کاملاً شخصی از عشق و محبت می باشد.

ادامه دارد ...

برگرفته از کتاب روانشناسی بوسه از تالیفات گروه فرهنگی زندگی موفق و پویا