چتر خیال من در آسمان یاد تو

 

ورود نامهربان ها ممنوع

مواظب باش هر کسی رو زیر چتر زندگیت راه ندی،بعضی از انسان ها باید آنقدر زیر بارون و برف بمونند که با احساس بشن و قدر بودن با تو رو بدونند ...